logo tomsad

Nasze szkolenia

Organizujemy kursy z zakresu podstaw elektroniki, programowania, dorabiania kluczy, awaryjne otwieranie Magistrala CAN oraz szkolenia volvo

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie Awaryjne Otwieranie

2023-09-22

Cena: 1199

Faktura Paragon
Zapoznałem się i zgadzam z regulaminem
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moi danych w celach marketingowych
 • Organizatorem szkolenia „Alfabet Programatorów” jest firma TOMSAD Tomasz Sadowski zarejestrowana w 81-198 Mosty przy ul. Wierzbowej 1 NIP 586-119-80-64.
 • Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 18 lat.
 • Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do firmy TOMSAD Tomasz Sadowski, za pośrednictwem formularza on-line dostępnego w serwisach www.programatory.com
 • Cena szkolenia obejmuje – udział w zajęciach szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, koszt posiłków (przerwy kawowe).
 • W przypadku rejestracji większej ilości uczestnikóww stosunku do ilości wolnych miejsc, o wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zaksięgowanych na naszym koncie wpłat za udział w szkoleniu.
 • W trakcie szkolenia uczestników obowiązuje całkowity zakaz rejestracji audio, wideo oraz fotografowania.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy niezwłocznie powiadomić organizatora mailowo lub telefonicznie – biuro@programatory.com, tel 535 565 000 – najpóźniej 4 dni przed planowaną datą szkolenia.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej ,,RODO”) uprzejmie informuję, iż:

 1. 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest TOMSAD TOMASZ SADOWSKI, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Śląska 51/70, 81-304 Gdynia; adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 1, 81-198 Mosty, poczta Kosakowo; NIP: 5861198064, REGON: 193000272.
 2. 2. W sprawach dotyczących przestrzegania zasad ochrony danych w przedsiębiorstwie TOMSAD TOMASZ SADOWSKI, należy kontaktować się drogą mailową na adres: biuro@programatory.com lub adres do doręczeń: ul. Wierzbowa 1, 81-198 Mosty, poczta Kosakowo.
 3. 3. Wskazanie przez Pana /Pani danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne dla celów wykonania umowy tj. realizacji szkolenia, której Pan/Pani jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. a. natomiast, jeżeli Pan /Pani wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych w celach marketingowych, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a RODO.
 4. 4. Odbiorcą Pana /Pani danych osobowych będzie firma TOMSAD oraz podmioty, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 5. 5. Pana /Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i / lub organizacji międzynarodowej,
 6. 6. Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • a. 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym wykonania umowy tj. realizacji zamówionego szkolenia, zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
  • b. do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych
 7. 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu /Pani następujące prawa:
  • a. prawo dostępu do treści danych (na podstawie art. 15 RODO);
  • b. prawo do sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);
  • c. prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO);
  • d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);
  • e. prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 RODO);
  • f. prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie (na podstawie art. 21 RODO),
  • g. prawo do cofnięcia zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pana /Pani dotyczących narusza przepisy RODO (na podstawie art. 77 RODO).